Close
Type at least 1 character to search
Back to top

Ideapol Idea Agency | Antalya Dijital Ajans

What We Are Missing? We can also use Maslow’s Theory of Needs in Digital Marketing!

Pazarlama ya da psikolojiye ilgisi olanlar Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Teorisi’ni muhakkak duymuşlardır. Teori insan doğasının 5 farklı ihtiyaç türünden motive olduğunu öne sürüyor, temelden kompleks olanlara sırayla; fizyolojik, güvenlik, sosyal, saygınlık ve öz-gerçekleştirme. Peki bu teoriyi dijital pazarlamada nasıl kullanabiliriz?

Fiziksel ihtiyaçlar

Piramidin en alt seviyesi oksijen, yemek, su, uyku gibi insanların olmadan yaşayamayacağı biyolojik ihtiyaçlara karşılık gelir. Maslow bu ihtiyaçlar karşılanamadan diğerleri önemsiz olduğu için bu seviyedeki ihtiyaçları en önemli ihtiyaçlar saymıştır.

Maslow’un piramidinde olduğu gibi dijital pazarlama piramidinde de alt seviyelere fazlasıyla önem verilmesi ve onlar güçlendikten sonra diğer seviyelere geçilmesi önerilir. Bu seviyeye gerekli olan değer verilmezse ileride eklenecek olan aktivitelerden yeterince dönüşüm alınmakta zorlanılır. Dijital pazarlamanın en temelini web site ile içerik oluşturur ve başlangıç olarak takip edilmesi kolay bir tasarım, iyi bir domain, başarılı bir sunucu seçimi, özgün ve değerli içerik üretme, kullanıcıların dahil olabildiği bir blog ve haberler bölümü sayılabilir.

Güvenlik ihtiyaçları

İnsanların güvende olma ihtiyacı piramidin ikinci seviyesini oluşturur; barınma, tehlikelerden korunma, hayatını kontrol edebilme gibi. Bu seviyedeki ihtiyaçlar sağlıklı olma ve kazalardan korunmayı istemenin yanı sıra iş bulma, para kazanma, birikim yapma ve güvenli bir mahallede oturmayı istemeyi de kapsar.

Güvenlik düşünüldüğünde, internet güvenliği-anti virüs programları ve ofis için güvenlik sistemleri ile önlem almak, sürdürülebilirliği temel almak ve beklenmedik durumlara olabildiğince hazır olmak her iş tarzında olduğu gibi dijitalde de önemlidir. Bunun için şifrelere önem vermeniz, yazılım programlarınızı güncel tutmanız, SSL kurarak ek bir şifreleme yapmanız ve web sitenizi yedeklemeniz önerilir. Bunlar dışında, finansal güvenliğiniz için dijital pazarlamanın ikinci adımını SEO- Arama Motoru Optimizasyonu oluşturur, eğer müşterileriniz sizi bulamazsa sizden hizmet veya ürün de satın alamazlar. Optimizasyon için başlıklara, meta etiketlere, anahtar kelimelere dikkat etmekle ve alakalı sitelerden link almakla başlayabilirsiniz.

Sosyal ihtiyaçlar

Fiziksel ve güvenlik ihtiyaçları karşılandıktan sonraki seviyeyi, sevgi ve aidiyet ihtiyaçları oluşturur. Örnekleri arasında arkadaşlık, romantik yakınlık, aile, güven, bir topluluğun parçası olma ve kabul edilme ihtiyacı vardır.

Dijital pazarlamanın sosyalleşme aşaması müşteri ilişkilerinden geçiyor, bunun için de olabildiğince insana ulaşmanız lazım. Marka bilinirliğinizi arttırmanın bu aşamadaki en etkili yolu reklamdır, Google Adwords, Google arama ve görüntülü reklam ağlarında reklam vererek hedeflediğiniz kesime daha rahat ulaşabilir ve daha kısa sürede büyüyebilirsiniz. Reklamlar dışında sosyal ağlar ve sahada gerçekleştireceğiniz etkinlikler ile, içerik pazarlaması ve podcastler ile bilinirliğinizi arttırabilirsiniz.

Müşteri ilişkilerini iyi tutmanın bir başka yolu da müşterilerinizin ihtiyaçlarını anlayarak en uygun karşılıkları vermekten geçer. Bunun için de müşterilerinizin olduğu kanallarda bir varlığınızın olması gerekir. Hedeflediğiniz kesimin nerede olduklarına bakarak, Facebook İşletme Sayfası veya Facebook reklamlarından yardım alarak Facebook’ta ve/veya Twitter, LinkedIn, Youtube’da hesap oluşturabilirsiniz.

Saygınlık ihtiyaçları

Maslow bu seviyeyi, kişinin kendisine duyduğu saygı ve diğer insanların kendisine saygı duymasına olan ihtiyaç olarak ikiye ayırır. Kendine saygı; itibar, başarı, uzmanlık ve bağımsızlığı oluştururken, diğer insanların kendisine saygı duyma ihtiyacını statü ve prestij oluşturur.

Saygınlığınızın artması ise müşteri ihtiyaçlarına cevap vermenin bir adım ötesine geçerek sadece müşteri odaklı olduğunuzda gerçekleşir. Müşterilerinizin değerinizi anlamaları için networklerden yararlanabilirsiniz. Endüstrinizin takip edilen sitelerinde veya dergilerinde yazılar yayınlayabilir, etkinliklerde konuşmacılık yapabilirsiniz, böylece kendi potansiyelinizi geliştirirken bu potansiyeli insanlara da göstermiş olursunuz. Saygın bir imajınız ancak uzman bir imajınız olduktan sonra gerçekleşir, bunun için sektörünüzün öncülerinden olmaya çalışmalı, alakalı ve değerli bilgiler paylaşmalı, eğitimler, girişimcilere destekler ve yeni bağlantılar kurarak sektöre katkıda bulunmalısınız.

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Zirvedeki bu ihtiyaç kişinin potansiyelini anlama, kişisel gelişim ve deneyim kazanma ihtiyacıdır. Diğer bir tanımı da kişinin yeteneklerinin, kapasitesinin ve potansiyelinin maksimum şekilde kullanımıdır, bu seviyedeki insanlar yapabileceklerinin en iyisini yapmayı ve olabilecekleri en iyi versiyonu olmaya çalışırlar.

Dijital pazarlamada en üst seviyeyi, kendinize duyduğunuz saygı ve kendinize duyduğunuz güven oluşturur. Bu aşamada işinize değer verirken kendiniz için en iyi işi yapmaya çalışmalı, sürekli kendinizi geliştirerek güncel tutmalı, her zaman gelişmeye ve yeni deneyimler kazanmaya çalışmalısınız.  Sadece bu yolla kendi potansiyelinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bir sanat yapıtının başrolde olduğu en ünlü roman, hiç kuşkusuz Oscar Wilde’ın Dorian Gray’in Portresiadlı romanıdır. Okumamış olanlar bile konusu bilirler: Çevresinde hayranlık uyandıracak derecede çekici ve yakışıklı bir genç olan Dorian Gray bir dilekte bulunur. Güzelliğinin ilhamıyla ressam Basil’in çizdiği olağanüstü portresinin kendi yerine yaşlanmasını ve hep genç kalmayı diler. Bu dilek şaşırtıcı bir şekilde yerine gelir. Faust benzeri şeytanla pazarlığı hatırlatan bu durum sonucunda Dorian gerçekten de hiç yaşlanmaz. Onun yerine kilitli bir odada muhafaza ettiği portresi yaşlanmaktadır. Ama mesele sadece genç görünmek değildir. Dorian baştan çıkarıcı Lord Henry kışkırtmalarıyla kendini zevk ve safahat aleminde kaybeder. Lord hedonizmin peygamberi gibidir. Zevk için her şey mubahtır. Tüm kötülükler, kalp kırmalar, bayağılıklar… Ama bu kötülükler asla Dorian’a bulaşmaz. Onun dış görünümünü değiştirmez. O her zaman meleksi güzelliğiyle, gençliğinin baş döndürücü çekiciliği ile yaşamaya devam eder. Çünkü yaptığı kötülüklerin izleri kilitli odada bekleyen portrenin yüzünde belirmeye başlar. Portre yaşlanmakta ve çirkinleşmektedir. Elbette bu hikaye çirkinlik-kötülük ilişkisi üzerinden okunabilecek ve dönemin fizyognomi eğilimleri ile yakından ilgilidir. Fiziksel özelliklerin ruhsal karşılıklarının olduğu öğretisi diyebileceğimiz bu yaklaşıma göre insanın yüzündeki her kıvrım, her unsur birer işarettir. Bu “dili” bilen biri tarafından okunabilir. Dorian Gray de teslim olduğu hedonist dünya görüşünün icaplarını yerine getirdiği için boğazına kadar günaha ve kötülüğe batmıştır; bu sırada kilitli odada duran portresi ruhun çirkinliğini gösteren bir aynaya dönüşmüştür. Sanat yapıtı insanın ruhunun aynası olmuştur, bir yandan da günahlarını yüklenen bir kurban. Romanda sanat başroldedir. Sadece portresi bağlamında da değil üstelik. Örneğin, Dorian Gray bir oyuncuya aşık olur henüz sefih hayata tam düşmeden önce. Genç kadın oyuncu için Dorian beyaz atlı prenstir ve daha önce tiyatroya duyduğu sanat aşkı artık genç aşığına yönelmiştir, bu yüzden de Dorian ve arkadaşları önünde çok kötü bir performans gösterir. Çünkü artık genç kadın için sanattan daha yüce bir şey vardır, bir insana duyulan aşk. Ama acımasız Dorian kadının kötü oyunculuğu karşısında ona olan ilgisini kaybeder ve kadını terk eder. Bu felaketlerin başlangıcıdır. Elbette başkalarının felaketidir söz konusu olan. Dorian zevk ve sefa içinde hedonizmin sınırlarını zorlar. Onu bu yolda yüreklendiren Lord Henry’nin yaptığı tespit önemlidir: “Dünya sana her zaman tapacak. Zamanımızın aradığı ve bulduğunda korktuğu türdensin. Kendinden başka hiçbir şey üretmediğin için çok mutluyum, asla bir heykel yontmadın, bir resim çizmedin! Yaşam senin yapıtın oldu. Sen müzik oldun. Günlerin senin sonelerin…” Bu bir “sanatçı gibi” yaşamak değil, fazlası, ötesi… Portresi ile Dorian Gray’in yer değiştirmiştir: Artık portre insandır, insan ise sanat yapıtı. Bu mükemmel bir yer değiştirmedir: Sanat yapıtı insanın tüm günahlarını, suçlarını, utançlarını yüklenip onu kurtarmıştır! Elbette belirli bir süre için… Romanın finalinde tüm bu kötülük yine ateşin temizleyici gücüne boyun eğecektir.

Post a Comment